Hướng dẫn cover ảnh bìa khớp với avatar bằng photoshop

, , , , ,

Xem thêm : Share tổng hợp ảnh avatar khớp với ảnh bìa facebook

Làm trên Photoshop online


Làm Trên Photoshop CS3,4,5,6,CC


Nguyên liệu