PSD khung ảnh bìa facebook P3


Chia sẻ Lưu
Star Tuấn Blogger Share 12 PSD Khung Ảnh bìa facebook
Nếu không thích tải file PSD bạn có thể tải ảnh về rồi chèn vào ảnh bìa của mình cũng đc


https://www.mediafire.com/download/179y9187nny97b7/khung1.psd


https://www.mediafire.com/download/kimpwzw1f36ck4h/khung2.psd


https://www.mediafire.com/download/v3mxucceupd561w/khung3.psd


https://www.mediafire.com/download/dnirbouc9b6n4h9/khung4%282%29.psd


https://www.mediafire.com/download/58rp8caaeycl2iq/khung5.psd


https://www.mediafire.com/download/9u3vceyclyv4r9z/khung6.psd


https://www.mediafire.com/download/qtxm4rw270qtyct/khung7.psd
https://www.mediafire.com/download/f7zbr74cqp9tp8w/khung8.psd


https://www.mediafire.com/download/wzhzy7u5sd7q2f8/khung9.psd


https://www.mediafire.com/download/cjs99d3mjul1733/khung10.psdChia sẻ để taoanhdep.com có động lực ra những mẫu mới nhé!!
Liên hệ: Fanpage Group