Ảnh bìa Điều Anh Biết - Chi Dân

Ngọc Tuấn 24 tháng 10 , ,

PSD Cover Facebook Ảnh bìa Điều Anh Biết - Chi Dân
Điều Anh biết
Anh trông thấy bao bông hoa trên đời
Anh không thấy người nào xinh hơn em

Demo CoverDowmload PSD
PSD gốc by Dii Nô (Một kẻ thất bại)
Edit by tui :D


Chia sẻ