Tạo Sitemap đẹp cho blogspot

# , ,

Chia sẻ Lưu
Bài viết hướng dẫn các bạn tạo sitemap cho blogspot. Lưu ý là sitemap này khác với sitemap mà bạn tạo để gửi trên Google master tool nhé.

Đây là dạng sơ đồ web/blog động nó cập nhật bài viết liên tục trên blog của bạn. Nó giúp cho người đọc có một cái nhìn tổng thể về trang Blog đang truy cập... Nhờ có sơ đồ, người đọc dễ dàng tìm đến các chuyên mục và bài viết chứa những thông tin cần tìm kiếm.
Live Demo: Sitemap

Cách tiến hành:

Đầu tiên bạn vào Blog => Trang => Trang mới => Chọn HTML và dán đoạn mã code dưới đây vào.
<div id="tabbed-toc">
<span class="loading">Loading...</span></div>
<script type="text/javascript">
var tabbedTOC = {
blogUrl: "http://www.startuanit.net/", // Blog URL
containerId: "tabbed-toc", // Container ID
activeTab: 1, // The default active tab index (default: the first tab)
showDates: false, // `true` to show the post date
showSummaries: false, // `true` to show the posts summaries
numChars: 200, // Number of summary chars
showThumbnails: false, // `true` to show the posts thumbnails (Not recommended)
thumbSize: 40, // Thumbnail size
noThumb: "http://lh3.ggpht.com/-vpCFysMEZys/UOEhSGjkfnI/AAAAAAAAFwY/h1wuA5kfEhg/s72-c/grey.png", // A "no thumbnail" URL
monthNames: [ // Array of month names
"January",
"February",
"March",
"April",
"May",
"June",
"July",
"August",
"September",
"October",
"November",
"December"
],
newTabLink: true, // Open link in new window?
maxResults: 99999, // Maximum post results
preload: 0, // Load the feed after 0 seconds (option => time in milliseconds || "onload")
sortAlphabetically: true, // `false` to sort posts by published date
showNew: 7, // `false` to hide the "New!" mark in most recent posts, or define how many recent posts are to be marked
newText: " - <em style='color:red;'>New!</em>" // HTML for the "New!" text
};
</script>
<link type='text/css' rel='stylesheet' href='https://rawgit.com/tuan2308/css/master/tabbed-toc.css'></link>
<script src="https://rawgit.com/tuan2308/js/master/tabbed-toc.js" type="text/javascript"></script>

- Thay dòng: http://www.startuanit.net/thành địa chỉ blogspot của bạn.
- Cuối cùng là bấm chọn xuất bản và chúc bạn thành công.

Share: http://thuthuat30s.blogspot.com/


Tham gia nhóm Tạo ảnh đẹp miễn phí để được hỗ trợ tạo ảnh Tham gia
fanpage Tạo ảnh đẹp