Ảnh bìa Ánh nắng của anh | Đức Phúc

, , , ,


Sẽ luôn thật gần bên em
Sẽ luôn là vòng tay ấm êm
Sẽ luôn là người yêu em
Cùng em đi đến chân trời