Ảnh bìa 1234 - Chi Dân

Ngọc Tuấn 06 tháng 7 , , ,

PSD Ảnh bìa chất 2017

1 2 3 4 ngày...có chắc nỗi nhớ sẽ biến mất đi hay còn lưu luyến vậy
Có chắc tiếng khóc sẽ giúp lấy anh hay làm tan nát lòng
Nhìn từng kỉ niệm trôi,nhạt nhoà và phai phôi
Trích bài hát 1234 - Chi DânChia sẻ