PSD Ảnh bìa Chiều Hôm Ấy - Jayki

Tuấn Trương 27 tháng 9 , , ,

Share File PSD Ảnh bìa Chiều Hôm Ấy - Jayki cho facebook

Chẳng ai có thể hiểu nổi được trái tim khi đã lỡ yêu rồi.
Chỉ biết trách bản thân đã mù quáng, trót yêu một người vô tâm.
Trích bài hát Chiều Hôm Ấy - JaykiChia sẻ