Share PSD Logo Polygon Đẹp Để Làm Avatar Facebook

, , , ,
Share PSD Logo Polygon Đẹp Để Làm Avatar Facebook
Tải PSD bên dưới về chỉnh thành text hay logo riêng của mình, bạn có thể tìm 1 số polygon background khác trên mạng rồi thay vào nhé.

Cập nhật: Bạn có thể đổi màu bằng cách bật con mắt ở layer "Đổi màu" và bấm đúp vào layer đó rồi chỉnh thành màu mình thích là đc