Share PSD Logo Polygon Đẹp Để Làm Avatar Facebook

# , , ,

Chia sẻ LưuShare PSD Logo Polygon Đẹp Để Làm Avatar Facebook
Tải PSD bên dưới về chỉnh thành text hay logo riêng của mình, bạn có thể tìm 1 số polygon background khác trên mạng rồi thay vào nhé.

Cập nhật: Bạn có thể đổi màu bằng cách bật con mắt ở layer "Đổi màu" và bấm đúp vào layer đó rồi chỉnh thành màu mình thích là đcTham gia nhóm Tạo ảnh đẹp miễn phí để được hỗ trợ tạo ảnh Tham gia
fanpage Tạo ảnh đẹp