PSD Ảnh bìa Chạm Khẽ Tim Anh Một Chút Thôi

Tuấn Trương 19 tháng 11 , , ,

PSD Ảnh bìa Chạm Khẽ Tim Anh Một Chút Thôi - Noo Phước Thịnh

Đừng hôn nếu môi em chưa quên dư vị ngọt ngào hai ta đã trao
Đừng ôm nếu em thấy anh ta chẳng thể vỗ về
Chia sẻ