PSD Ảnh bìa Kém Duyên cho facebook


Chia sẻ Lưu

Ảnh bìa Kém Duyên - Rum x Nit x Masew

Giờ lòng mang theo những vấn vương
Lúc gần kề đầy nhớ thương
Không thể nói ra để rồi nhớ nhau


Chia sẻ để taoanhdep.com có động lực ra những mẫu mới nhé!!
Liên hệ: Fanpage Group