PSD Ảnh bìa Buồn Của Anh | K-ICM x Đạt G x Masew

, , ,


PSD Ảnh bìa Buồn Của Anh K-ICM x Đạt G x Masew

Chạy theo em ở phương trời xa lắm em ơi, người ơi, tình ơi!
Chạy đi đâu để có niềm vui vùi chôn nỗi buồn.