Share File PSD Mockup Iphone X

# , ,

Chia sẻ Lưu

Hướng dẫn edit:

  1. Tải File PSD ở cuối bài
  2. Khởi động photoshop và mở file PSD đó lên
  3. Nhấn đúp vào layer Mockup11
  4. File > Place > Chọn ảnh bạn muốn làm căn chỉnh > Enter
  5. File > Save, rồi quay lại tab psd
  6. File > Save As chọn định dạng lưu JPEG hoặc PNG > Ok
Chúc các bạn thành công!

Download File PSD Mockup Iphone XTham gia nhóm Tạo ảnh đẹp miễn phí để được hỗ trợ tạo ảnh Tham gia
fanpage Tạo ảnh đẹp