PSD Ảnh bìa Chạm đáy nỗi đau - Erik

Tuấn Trương 22 tháng 5 , , ,

Dạo này cứ thích làm ảnh bìa background anime, hôm nay Tuandz sẽ share cho ae PSD Ảnh bìa bài hát Chạm đáy nỗi đau - Erik với style anime.

Các ảnh bìa bg anime khác:

Download PSD Ảnh bìa Chạm đáy nỗi đau - Erik

Chia sẻ