Ảnh đại diện chibi các tướng Liên Quân Mobile

# , , ,

Chia sẻ Lưu
Bộ ảnh các tướng chibi dùng đặt làm Avatar ảnh đại diện cho Facebook và Liên Quân Mobile.

Airi
Aleister
Alice
Arthur
Astrid
Batman
Butterfly
Fennik
Kil'groth
Krixi
Lauriel
Liliana
Lindis
Lubu
Lumburr
Maloch
Max
Mina
Murad
Murad Skin
Nakroth
Ormarr
Omen
Raz
Ryoma
Superman
Taara
Teeme
Tel'annas
The lash
The Jocker
Tulen
Violet
Wisp
Wonder Woman
Wukong
Xeniel
Yorn
Zill
Zuka


Tham gia nhóm Tạo ảnh đẹp miễn phí để được hỗ trợ tạo ảnh Tham gia
fanpage Tạo ảnh đẹp