PSD ảnh bìa Tận Cùng Nỗi Nhớ | Will ft. An Vy |

# , , ,

Chia sẻ Lưu
Tận cùng của nỗi nhớ
Em có biết là gì ko?
Là ngày dài cứ trôi
Anh chỉ nghĩ về mình em thôi.
Tận cùng của tan vỡ
Em có biết là gì không?
Là ngày em vẫn trông rất xinh đẹp
Hẹn anh ở nơi phố quen,
Rồi chia tay.

Trích bài hát Tận Cùng Nỗi Nhớ | Will ft. An Vy | Background : Your Name

Tải PSD ảnh bìa TCNN

Tải PSD Hướng dẫn edit


Tham gia nhóm Tạo ảnh đẹp miễn phí để được hỗ trợ tạo ảnh Tham gia
fanpage Tạo ảnh đẹp