PSD Ảnh bìa Ngừng Phán Xét - NTN

# , , ,


Share ae ảnh bìa ngừng phán xét do tui mới des với phong cánh hiệu ứng chữ glitch :v
Ngừng phát xét - bài hát trong MV của youtuber Nguyễn Thành Nam (NTN)
Ngừng phán xét!
Khi mày không sống cuộc đời tao