PSD Ảnh bìa Thằng Điên cho facebook

# , , ,


Ảnh bìa Thằng điên - Justatee, Phương Ly

Mỉm cười lòng chợt bâng khuâng tôi chẳng biết mơ hay thật
Đợi chờ dù ngày hay đêm anh chỉ cần nghĩ cũng thấy vui