PSD Ảnh bìa 24h - LyLy, Magazine

# , , ,

24h trôi sao quá dài
Phải làm sao để nỗi nhớ anh ngưng lại
Cứ ôm lấy những kí ức mệt nhoài
Em thật sự quá ngốc
Nhưng chẳng thể bật khóc nữa vì...
PSD Ảnh bìa 24h - LyLy, Magazine