Tạo ảnh avatar facebook dấu tích xanh Online

# , , ,

Tạo ảnh avatar facebook dấu tích xanh Online

Công cụ tạo ảnh dấu tích xanh cho ảnh đại diện facebook. Một hiệu ứng ảnh mới trên taoanhdep.com giúp cho avatar facebook, fanpage của bạn có dấu tích xanh, Đi comment dạo hoặc xem story người khác, mọi người nhìn vào sẽ trông rất ngầu đó.
Hướng dẫn:
- Nhấn nút chọn ảnh bạn cần làm avatar tích xanh.
- Nhấn nút Tạo ảnh


Tạo ảnh avatar facebook dấu tích xanh Online
Tạo ảnh avatar facebook dấu tích xanh Online
Tạo ảnh avatar facebook dấu tích xanh Online
Tạo ảnh avatar facebook dấu tích xanh Online
Tải ảnh về