Share tổng hợp typography đẹp chữ đen phông nền trắng

# , , , , ,

Chia sẻ Lưu
Share tổng hợp typography chữ đen nền trắng để ghép ảnh picsart
Chào mọi người! Bài này mình xin được chia sẻ tổng hợp typography chữ đen nền trắng để ghép vào hình ảnh của bạn cho thêm sinh động nhé.

Hướng dẫn:


File > Open mở ảnh bạn cần ghép chữ sau đó chọn File > Place chọn ảnh typography. Share tổng hợp typography chữ đen nền trắng chỉnh ảnh đẹp Share tổng hợp typography chữ đen nền trắng chỉnh ảnh đẹp Di chuyển kéo dãn cho phù hợp với ảnh nền sau đó chọn vào chữ Normal ở khung bên phải và chọn Multiply. Share tổng hợp typography chữ đen nền trắng chỉnh ảnh đẹp Để lưu ảnh bạn vào File > Save As Share tổng hợp typography chữ đen nền trắng chỉnh ảnh đẹp Chọn Định dạng JPEG và lưu Share tổng hợp typography chữ đen nền trắng chỉnh ảnh đẹp

Mở ảnh bạn cần ghép lên và chọn thêm ảnh Share tổng hợp typography chữ đen nền trắng chỉnh ảnh đẹp
Chọn ảnh typo bạn tải ở dưới bài viết này và thêm vào kéo dãn cho phù hợp
sau đó chọn Hòa trộn > Nhiều lớp
  Share tổng hợp typography chữ đen nền trắng chỉnh ảnh đẹp
 Lưu ảnh bạn nhấn nút bên góc phải Áp dụng > Kế tiếp > Lưu ảnh
  Share tổng hợp typography chữ đen nền trắng chỉnh ảnh đẹp

Tổng hợp typography chữ đen nền trắng


typography chữ sau này gặp lại nhau sau khi hết dịch Share tổng hợp typography chữ đen nền trắng chỉnh ảnh đẹpShare tổng hợp typography chữ đen nền trắng chỉnh ảnh đẹpShare tổng hợp typography chữ đen nền trắng chỉnh ảnh đẹpShare tổng hợp typography chữ đen nền trắng chỉnh ảnh đẹp Share tổng hợp typography chữ đen nền trắng chỉnh ảnh đẹpShare tổng hợp typography chữ đen nền trắng chỉnh ảnh đẹpShare tổng hợp typography chữ đen nền trắng chỉnh ảnh đẹpShare tổng hợp typography chữ đen nền trắng chỉnh ảnh đẹpShare tổng hợp typography chữ đen nền trắng chỉnh ảnh đẹpShare tổng hợp typography chữ đen nền trắng chỉnh ảnh đẹpShare tổng hợp typography chữ đen nền trắng chỉnh ảnh đẹpShare tổng hợp typography chữ đen nền trắng chỉnh ảnh đẹpShare tổng hợp typography chữ đen nền trắng chỉnh ảnh đẹpShare tổng hợp typography chữ đen nền trắng chỉnh ảnh đẹpShare tổng hợp typography chữ đen nền trắng chỉnh ảnh đẹpShare tổng hợp typography chữ đen nền trắng chỉnh ảnh đẹpShare tổng hợp typography chữ đen nền trắng chỉnh ảnh đẹpShare tổng hợp typography chữ đen nền trắng chỉnh ảnh đẹpShare tổng hợp typography chữ đen nền trắng chỉnh ảnh đẹp Xem thêm typography


Tham gia nhóm Tạo ảnh đẹp miễn phí để được hỗ trợ tạo ảnh Tham gia
fanpage Tạo ảnh đẹp