Cắt ảnh thành 9 tấm để làm ảnh nổi bật facebook

, , ,

Cắt ảnh thành 9 tấm ảnh bằng nhau Online

Công cụ cắt tấm ảnh của bạn thành 9 tấm ảnh bằng nhau để đặt ảnh nổi bật trang cá nhân facebook hoặc đăng lên instagram.
Hướng dẫn:
- Nhấn nút chọn ảnh bạn cần cắt ảnh thành 9 tấm.
- Nhấn nút Tạo ảnh
- Nhấn nút Tải ảnh về
- Nhấn nút tải từng ảnh theo thứ tự từ 1 tới 9 hoặc ngược lại tùy ý bạn.


Cách sửa lỗi