Tạo hình nền tai thỏ trở thành tai mèo, tai gấu cho iphone X


Chia sẻ Lưu
Tạo hình nền ẩn tai thỏ iphone X, Iphone 11

Hiệu ứng này giúp bạn tạo hình nền cho iphone X đến iphone 13 pro max biến tai thỏ trở thành tai mèo hoặc tai gấu và nhiều tai khác để điện thoại của bạn trở nên đẹp và dễ thương hơn.
Hướng dẫn:
- Nhấn nút chọn ảnh nền trong thư viện của bạn.
- Căn chỉnh hình nền cho phù hợp và nhấn nút Cắt ảnh
- Nhấn nút Tạo ảnh
- Nhấn nút Tải ảnh về hoặc giữ vào ảnh 3 giây để lưu ảnh.
- Đặt hình nền và căn chỉnh sao cho khớp và lưu.
Chia sẻ để taoanhdep.com có động lực ra những mẫu mới nhé!!
Liên hệ: Fanpage Group