Tạo hình nền điện thoại icon thương thương phát sáng

# , ,

Chia sẻ Lưu
Tạo hình nền điện thoại icon thương thương phát sáng

Hiệu ứng mới độc quyền trên taoanhdep.com để tạo hình nền điện thoại có icon Thương thương và các biểu tượng cảm xúc facebook khác phát sáng lơ lửng trên bàn tay.
Hướng dẫn:
- Nhấn nút chọn ảnh nền của bạn (Nên lựa hình cảnh buổi tối).
- Nhấn nút Tạo ảnh
- Nhấn nút Tải ảnh này hoặc giữ vào ảnh 3 giây để lưu ảnh.


Tạo hình nền điện thoại icon thương thương phát sáng
Tạo hình nền điện thoại icon thương thương phát sáng


Tham gia nhóm Tạo ảnh đẹp miễn phí để được hỗ trợ tạo ảnh Tham gia
fanpage Tạo ảnh đẹp