Tạo logo background gradient HBO Max

# ,

Chia sẻ Lưu

Hiệu ứng ảnh background gradient chuyển màu theo tên của bạn như logo HBO MAX vừa ra mắt.
Hướng dẫn:
- Nhập tên của bạn vào ô
- Nhấn nút Tạo ảnh
- Nhấn nút Tải ảnh này hoặc giữ vào ảnh 3 giây để lưu ảnh.

Tham gia nhóm Tạo ảnh đẹp miễn phí để được hỗ trợ tạo ảnh Tham gia
fanpage Tạo ảnh đẹp