Tạo avatar theo phong cách logo PornHub

# , , , ,

Chia sẻ Lưu

Một hiệu ứng mới trên taoanhdep.com khá là vui, tạo chữ online theo tên của bạn với phong cách giống logo pornhub.
Hướng dẫn:
- Nhập tên của bạn vào ô 1 và ô 2 tương ứng với chữ trắng và chữ đen
- Nhấn nút Tạo ảnh
- Nhấn nút Tải ảnh về hoặc giữ vào ảnh 3 giây để lưu ảnh.

Tạo avatar theo phong cách logo PornHub
Tạo avatar theo phong cách logo PornHubTham gia nhóm Tạo ảnh đẹp miễn phí để được hỗ trợ tạo ảnh Tham gia
fanpage Tạo ảnh đẹp