Tạo avatar theo phong cách logo PornHub

# , , , , ,

Chia sẻ Lưu

Một hiệu ứng mới trên taoanhdep.com khá là vui, tạo chữ online theo tên của bạn với phong cách giống logo pornhub.
Hướng dẫn:
- Nhập tên của bạn vào ô 1 và ô 2 tương ứng với chữ trắng và chữ đen
- Nhấn nút Tạo ảnh
- Nhấn nút Tải ảnh này hoặc giữ vào ảnh 3 giây để lưu ảnh.

Tạo avatar theo phong cách logo PornHub
Tạo avatar theo phong cách logo PornHub


Tải ảnh về
dsfdsf dfsd