Share file PSD CMND Nữ chưa fix mới nhất

# ,


Share file PSD CMND Nữ chưa fix mới nhất cho bạn nào cần dùng để rename, rip, unlock nick facebook.
Các bạn tải psd cmnd và tải font về cài font vào máy, mở file psd lên bằng phần mềm photoshop lên hoặc mở bằng Photoshop online. Bấm đúp vào layer cần chỉnh sửa và nhập tên sau đó lưu ảnh.

Tải PSD CMND Nữ