Tạo avatar đeo khẩu trang phòng chống COVID-19

# , ,

Chia sẻ Lưu
Tạo avatar facebook đeo khẩu trang chống COVID-19

Chào mọi người! Có lẽ mọi người cũng biết gần đây tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới cũng như Việt Nam đang rất là căng thẳng. Việc đeo khẩu trang khi ra ngoài là rất cần thiết để bảo vệ bản thân và mọi người xung quanh. Vì vậy taoanhdep.com ra một hiệu ứng ảnh avatar đeo khẩu trang y tế để tuyên truyền mọi người cùng đeo khẩu trang vì lợi ích chung của cộng đồng.
Hướng dẫn:
- Nhấn nút chọn ảnh bạn cần làm avatar đeo khẩu trang.
- Nhấn nút Tạo ảnh


Tạo avatar đeo khẩu trang phòng chống COVID-19
Tạo avatar đeo khẩu trang phòng chống COVID-19

Tham gia nhóm Tạo ảnh đẹp miễn phí để được hỗ trợ tạo ảnh Tham gia
fanpage Tạo ảnh đẹp