Tạo hình nền điện thoại cặp cho bạn và người ấy

# , , ,

Chia sẻ Lưu
Tạo hình nền điện thoại đôi cho bạn và người ấy

Công cụ tạo hình nền điện thoại đôi dành cho các cặp đôi đang yêu nhau để thể hiện tình cảm một cách mới lạ.
Hướng dẫn:
- Nhấn nút chọn ảnh bạn cần làm hình nền đôi.
- Nhấn nút Tạo ảnh
- Nhấn nút Tải ảnh về chọn tải hình nền 1 và hình nền 2.
- Đặt một hình bất kì làm hình nền và gửi hình còn lại cho người ấy đặt hình nền luôn nhé :*




Tham gia nhóm Tạo ảnh đẹp miễn phí để được hỗ trợ tạo ảnh Tham gia
fanpage Tạo ảnh đẹp