Chèn chữ vào ảnh để tạo caption đăng tin tức facebook

# , , ,

Chia sẻ Lưu
Tạo ảnh avatar facebook dấu tích xanh Online

Công cụ chèn chữ vào ảnh nhanh chóng để tạo caption đăng tin tức lên facebook. Với kích thước hình vuông chuẩn để mọi người dễ đọc tin tức trên mobile.
Hướng dẫn:
- Nhấn nút chọn ảnh bạn cần chèn ảnh
- Nhập chữ mà bạn muốn vào ô
- Nhấn nút Tạo ảnh
- Nhấn nút Tải ảnh về


Chèn chữ vào ảnh để tạo caption đăng tin tức facebook
Chèn chữ vào ảnh để tạo caption đăng tin tức facebook
Chèn chữ vào ảnh để tạo caption đăng tin tức facebook
Chèn chữ vào ảnh để tạo caption đăng tin tức facebookTải ảnh về