Tạo avatar caption "Tôi không hoàn hảo Nhưng ít ra... Tôi không giả tạo với ai !"

, , ,

Tôi không hoàn hảo Nhưng ít ra... Tôi không giả tạo với ai !

Tạo avatar caption cực chất của một chú trên fb "Tôi không hoàn hảo Nhưng ít ra... Tôi không giả tạo với ai !"
Hướng dẫn:
- Nhấn nút chọn ảnh bạn cần làm avatar caption.
- Nhấn nút Tạo ảnh
- Nhấn nút Tải ảnh này hoặc giữ vào ảnh 3 giây để lưu ảnh.


Tải ảnh về
Cách sửa lỗi