Tạo avatar facebook, tiktok viền màu gradient

# , ,

Chia sẻ Lưu
Tạo avatar instagram, facebook viền màu sắc

Tạo avatar instagram, facebook, tiktok viền màu gradient chuyển màu. Hiệu ứng này giúp bạn tạo ra những avatar màu sắc chuyển màu tuyệt đẹp cho trang cá nhân facebook hoặc instagram của bạn trở nên nổi bật hơn.
Hướng dẫn:
- Nhấn nút chọn ảnh bạn cần làm avatar viền.
- Nhấn nút Tạo ảnh
- Nhấn nút Tải ảnh về hoặc giữ vào ảnh 3 giây để lưu ảnh.
- Đặt làm avatar instagram hoặc facebook của bạn.

Tham gia nhóm Tạo ảnh đẹp miễn phí để được hỗ trợ tạo ảnh Tham gia
fanpage Tạo ảnh đẹp