Công cụ thay đổi kích thước hình ảnh online (Resize Image)

# , ,

Chia sẻ Lưu
Công cụ thay đổi kích thước hình ảnh online (Resize Image)

Công cụ thay đổi kích thước hình ảnh online - Resize Image Online giúp các bạn thay đổi kích cỡ hình ảnh lớn hơn để up lên facebook cho ảnh rõ nét hoặc nhỏ hơn để up lên web để có tốc độ load nhanh tuỳ ý bạn một cách nhanh chóng và đơn giản.
Hướng dẫn:
- Nhấn vào ô bên dưới để tải ảnh mà bạn cần thay đổi kích thước
Cách 1: Nhập chiều rộng và chiều cao theo ý muốn của bạn (đơn vị pixel)
Nếu như bạn chỉ nhập riêng chiều rộng thì chiều cao nó sẽ lấy tỷ lệ tương ứng và ngược lại
Cách 2: Nhập tỷ lệ ảnh theo ý muốn của bạn (đơn vị %)
- Nhấn nút Resize ảnh
- Nhấn nút Tải ảnh về hoặc giữ vào ảnh 3 giây để lưu ảnh.

Nhấp hoặc kéo hình ảnh của bạn vào đây...

px
px
%

Tạo ảnh đẹp
Tải ảnh về

Tạo ảnh đẹp

Tham gia nhóm Tạo ảnh đẹp miễn phí để được hỗ trợ tạo ảnh Tham gia
fanpage Tạo ảnh đẹp