Tạo avatar online theo phong cách Logo Polygon

# , , , , ,

Chia sẻ Lưu
Tạo avatar online theo phong cách Logo Polygon

Tạo avatar logo theo phong cách Logo Polygon. Bạn có thể tạo logo theo chữ viết tắt của tên team hoặc tên của bạn,...
Hướng dẫn:
- Nhập chữ dòng 1 : nhập 2-3 ký tự viết tắt theo tên bạn ví dụ : NT, TAD...
- Nhập chữ dòng 2 : Nhập sologan hoặc tên của bạn tuỳ ý muốn.
- Nhấn nút Tạo ảnh
- Nhấn nút Tải ảnh này hoặc giữ vào ảnh 3 giây để lưu ảnh.


anhnen

fanpage Tạo ảnh đẹp
Tham gia nhóm Tạo ảnh đẹp miễn phí để được hỗ trợ tạo ảnh Tham gia