Tạo logo Polygon theo tên để làm avatar team

# , , , ,

Chia sẻ Lưu

Tạo avatar logo theo phong cách Logo Polygon. Bạn có thể tạo logo theo chữ viết tắt của tên team hoặc tên của bạn và sologan của bạn.
Hướng dẫn:
- Nhập chữ dòng 1 : nhập 2-3 ký tự viết tắt theo tên bạn ví dụ : NT, TAD...
- Nhập chữ dòng 2 : Nhập sologan hoặc tên của bạn tuỳ ý muốn.
- Nhấn nút Tạo ảnh
- Nhấn nút Tải ảnh này hoặc giữ vào ảnh 3 giây để lưu ảnh.


anhnen


Tham gia nhóm Tạo ảnh đẹp miễn phí để được hỗ trợ tạo ảnh Tham gia
fanpage Tạo ảnh đẹp