Ghép ảnh vào màn hình Chúng ta của hiện tại | Sơn Tùng M-TP

# , , ,

Chia sẻ Lưu
Ghép ảnh màn hình Chúng ta của hiện tại | Sơn Tùng M-TP

Ghép ảnh màn hình Chúng ta của hiện tại | Sơn Tùng M-TP

Hướng dẫn:
- Nhấn nút chọn ảnh cần ghép trong thư viện của bạn.
- Nhấn nút Tạo ảnh
- Nhấn nút Tải ảnh này hoặc giữ vào ảnh 3 giây để lưu ảnh.


Tải ảnh về