Ghép ảnh trang cá nhân facebook vào macbook anh Mark

# , , ,

Chia sẻ Lưu
Ghép ảnh trang cá nhân facebook vào macbook anh Mark

Ghép ảnh trang cá nhân facebook vào macbook anh Mark
Hướng dẫn:
- Chụp ảnh màn hình trang cá nhân facebook hoặc instagram của bạn
- Nhấn nút chọn ảnh bạn vừa chụp ảnh màn hình.
- Nhấn nút Tạo ảnh
- Nhấn nút Tải ảnh này hoặc giữ vào ảnh 3 giây để lưu ảnh.

Tạo ảnh trang cá nhân facebook với giao diện máy tính Tại đây


Tải ảnh về

fanpage Tạo ảnh đẹp
Tham gia nhóm Tạo ảnh đẹp miễn phí để được hỗ trợ tạo ảnh Tham gia