Chế ảnh biển quảng cáo dịch vụ facebook

# ,

Chia sẻ Lưu
Chế ảnh biển quảng cáo dịch vụ facebook

Một hiệu ứng khá vui. Chế ảnh biển quảng cáo dịch vụ facebook theo phong cách biển quảng cáo rất quen thuộc ta từng thấy ở ngoài đường như quảng cáo bún phở, quảng cáo hớt tóc,...
Hướng dẫn:
- Nhập tên của bạn vào ô
- Nhấn nút Tạo ảnh
- Nhấn nút Tải ảnh này hoặc giữ vào ảnh 3 giây để lưu ảnh.


Tuấn Đẹp Trai
</>Dịch vụ fb</>
Tuấn Đẹp Trai
</>Dịch vụ fb</>
123 Trần Duy Hưng
ĐT : 0123.456.789


Tham gia nhóm Tạo ảnh đẹp miễn phí để được hỗ trợ tạo ảnh Tham gia
fanpage Tạo ảnh đẹp