Chế ảnh vui ghép ảnh và tên của bạn lên trang Shopee

# , , ,

Chia sẻ Lưu
Chế ảnh vui ghép ảnh và tên của bạn lên trang Shopee

Một hiệu ứng khá vui và đang là trend trên mạng xã hội. Với hiệu ứng này bạn có thể ghép ảnh của bản thân mình hoặc ghép ảnh của bạn bè của bạn rao bán lên trang shopee để đăng lên mạng xã hội troll bạn bè.
Hướng dẫn:
- Nhấn nút chọn ảnh bạn cần ghép.
- Nhập tên và giá sản phẩm mà bạn muốn
- Nhấn nút Tạo ảnh
- Nhấn nút Tải ảnh về

5Đã bán 1


Tham gia nhóm Tạo ảnh đẹp miễn phí để được hỗ trợ tạo ảnh Tham gia
fanpage Tạo ảnh đẹp