Ghép ảnh wall facebook sống ảo khoe tiền

# ,

Chia sẻ Lưu
Ghép ảnh wall facebook sống ảo khoe tiền

Ghép ảnh trang cá nhân facebook của bạn vào khung ảnh điện thoại bên cạnh cục tiền để sống ảo với bạn bè.
Hướng dẫn:
- Chụp ảnh màn hình trang cá nhân facebook của bạn
- Nhấn nút chọn ảnh bạn vừa chụp ảnh màn hình.
- Nhấn nút Tạo ảnh
- Nhấn nút Tải ảnh này hoặc giữ vào ảnh 3 giây để lưu ảnh.


Ghép ảnh wall facebook sống ảo kheo tiền
Ghép ảnh wall facebook sống ảo kheo tiền
Ghép ảnh wall facebook sống ảo kheo tiền
Ghép ảnh wall facebook sống ảo kheo tiền
Tải ảnh về

fanpage Tạo ảnh đẹp
Tham gia nhóm Tạo ảnh đẹp miễn phí để được hỗ trợ tạo ảnh Tham gia