Tạo ảnh bìa facebook hiệu ứng chữ Glitch

# , , ,

Chia sẻ Lưu
Tạo ảnh bìa facebook hiệu ứng chữ Glitch

Tạo ảnh bìa facebook theo phong cách hiệu ứng chữ Glitch cực chất với tên của bạn với caption bạn muốn.
Hướng dẫn:
- Nhập chữ bạn muốn tạo vào vào các ô
- Nhấn nút Tạo ảnh
- Nhấn nút Tải ảnh này hoặc giữ vào ảnh 3 giây để lưu ảnh.
Tham gia nhóm Tạo ảnh đẹp miễn phí để được hỗ trợ tạo ảnh Tham gia
fanpage Tạo ảnh đẹp