Chế ảnh card visit trong phim Squid Game


Chia sẻ Lưu
Chế ảnh card visit trong phim Squid Game

Chế ảnh card visit trong phim Squid Game. Đây là một tấm thẻ của anh "đa cấp" trong phim Trò chơi con mực dùng để mời gọi mọi người tham gia vào trò chơi, giờ đây bạn có thể chế thành nội dung bạn muốn có thể là để số điện thoại của bạn vào, giới thiệu về dịch vụ của bạn hoặc tuỳ ý mà bạn sáng tạo.
Hướng dẫn:
- Nhập nội dung bạn muốn tạo vào ô
- Nhấn nút Tạo ảnh
- Nhấn nút Tải ảnh này hoặc giữ vào ảnh 3 giây để lưu ảnh.
Chia sẻ để taoanhdep.com có động lực ra những mẫu mới nhé!!
Liên hệ: Fanpage Group