Tạo avatar tết chữ thư pháp theo tên của bạn

# , , ,

Chia sẻ Lưu
Tạo avatar tết chữ thư pháp theo tên của bạn

Tạo avatar tết chữ thư pháp theo tên của bạn. Bạn có thể dùng để tạo avatar theo tên của bạn cũng rất đẹp mà mang thêm không khí tết hoặc bạn cũng có thể đặt một số chữ mang ý nghĩa cầu mong may mắn vd: An, Lộc, Phúc, Thọ, Tâm, Nhẫn,... Là những chữ được mọi người thường xin chữ đầu năm.
Hướng dẫn:
- Nhập tên hoặc chữ mà bạn muốn
- Nhấn nút Tạo ảnh
- Nhấn nút Tải ảnh về hoặc giữ vào ảnh 3 giây để lưu ảnh.
Tham gia nhóm Tạo ảnh đẹp miễn phí để được hỗ trợ tạo ảnh Tham gia
fanpage Tạo ảnh đẹp