Viết chữ thư pháp nghệ thuật online


Chia sẻ Lưu
Tạo avatar tết chữ thư pháp theo tên của bạn

Công cụ giúp bạn viết chữ thư pháp nghệ thuật online. Bạn có thể viết chữ thư pháp theo chữ mà mình muốn để dùng tặng bạn bè hoặc người thân.
Hướng dẫn:
- Nhập chữ mà bạn muốn, nhấn enter để xuống dòng
- Nhấn nút thêm chữ và điều chỉnh cho phù hợp
- Bạn có thể chèn nhiều chữ với kích cỡ và màu sắc khác nhau bằng cách nhấn thêm chữ nhiều lần
- Sau khi thấy ưng ý nhấn nút Tạo ảnh
- Nhấn nút Tải ảnh về hoặc giữ vào ảnh 3 giây để lưu ảnh.
Chia sẻ để taoanhdep.com có động lực ra những mẫu mới nhé!!
Liên hệ: Fanpage Group