Tổng hợp typography chữ đẹp để ghép ảnh


Chia sẻ Lưu
Share tổng hợp typography chữ đen nền trắng và chữ trắng nền đen để ghép ảnh bằng picsart và photoshop.

Mình sẽ cập nhật thêm typo chữ đẹp theo từng đợt. Mọi người nhớ truy cập taoanhdep.com để xem và tải về nhiều typo chữ đẹp nhé!
Nhấn vào ảnh để xem ảnh kích thước lớn hơn.


Hướng dẫn ghép chữ trắng Hướng dẫn ghép chữ đen Tải về


Chữ đen nền trắng

Chữ trắng nền đen


Chia sẻ để taoanhdep.com có động lực ra những mẫu mới nhé!!
Liên hệ: Fanpage Group