Tạo hình nền Thời khoá biểu cho điện thoại

Tạo hình nền Thời khoá biểu cho điện thoại

Nếu bạn đang đi học và lười phải xem thời khoá biểu hoặc lúng túng tìm thời khoá biểu của mình đang ở đâu thì tại sao không dùng thời khoá biểu làm hình nền để tiện theo dõi mọi lúc mọi nơi nhỉ? Tạo hình nền Thời khoá biểu với ảnh nền đẹp mà bạn yêu thích để dùng làm hình nền điện thoại.
Hướng dẫn:
- Nhấn chọn nền mà bạn ưa thích
- Nhập các môn học theo thời khoá biểu của bạn
- Nhấn nút Tạo ảnh
- Nhấn nút Tải ảnh về hoặc giữ vào ảnh 3 giây để lưu ảnh.


(more…)
Tạo hình nền Nokia 1280 độc đáo theo ảnh của bạn

Tạo hình nền Nokia 1280 độc đáo theo ảnh của bạn

Nếu đặt hình nền với ảnh mà bạn yêu thích chưa đủ nổi bật thì đây là một cách giúp bạn đổi gió. Tạo hình nền điện thoại "đập đá" 1280 cho điện thoại smartphone. Bạn có thể biến chiếc điện thoại của mình thành cục gạch 1280 mà vẫn giữ được hình nền yêu thích.
Hướng dẫn:
- Nhấn nút chọn ảnh bạn cần làm hình nền.
- Nhấn nút Tạo ảnh
- Nhấn nút Tải ảnh về

Hình nền 1280 theo tên
(more…)